Altibox Byggemøte

I høve fiberutbygginga i Lårdal vil det bli halde eit byggemøte, der du vil få utdela startpakke og informasjon om korleis evt. graving og kabling skal gjerast. Startpakka er viktig for å få installera fiber.

Stad: Gamleskulen i Lårdal
Tid: 21 Mars frå kl. 17:30 – 19:00 

Vi er til stades mellom kl 17:30 og 19:00, kom når det passar deg.
Til dykk som ikkje har skrive kontrakt med oss, er det mogleg å gjera det denne dagen.

Kontaktpersonar

Altibox kundeservice (Spørsmål om produkt og abonnement)
Tlf. 35 02 50 50

Prosjektleiar Telefiber:
Knut Ove Fidje
Mob. 41 41 20 00

Med venleg helsing
Telefiber AS