Covid 19 MTB

Retningslinjer for kunde: 1. Ikke håndhils på montøren 2. Sørg for tilgang slik at montøren slipper å åpne dører, eller flytte på ting3. Hold avstand til montøren til enhver tid. Enten i et annet rom, eller om mulig gå ut av huset4. Hvis mulig, desinfiser gjerne...

Prisendring kode 1947 MTB

Prisendring på ditt abonnement   Du abonnerer i dag på fritidspakken (TV og internett).  Pakken vil øke med 50 kroner til 649,- per måned. Endringen trer i kraft 1. mars 2021. Bakgrunnen for prisøkningen er økt innkjøpspris fra TV leverandørene til Altibox....