Retningslinjer for kunde:

1. Ikke håndhils på montøren
2. Sørg for tilgang slik at montøren slipper å åpne dører, eller flytte på ting
3. Må du hoste eller nyse mens montøren er på besøk, gå inn i et annet rom
4. Hold en avstand på minst 2 meter fra montøren til enhver tid
5. Hvis mulig, desinfiser gjerne utstyr montøren skal ta på i forkant av besøket med sprit

OBS. Dersom du, eller noen andre i husstanden har forkjølelses-symptomer, er i karantene,
eller havner i karantene før montøren kommer til deg, SKAL VÅR MONTØR IKKE INN TIL DEG!

Fint om du tar kontakt med oss om du havner i denne situasjonen.

Takk for samarbeidet med å holde smitten på et så lavt nivå som mulig!

 

 

Retningslinjer for montør:

 

1. Vask hender med sprit før du går inn til kunden, og bruk munnbind
2. Unngå å ta på noe en ikke må ta på
3. Hold minst to meters avstand til andre personer
4. Utfør kun det som er nødvendig for å få grunnleggende tjenester opp å gå
5. Sprit hendene når du kommer ut, før du går inn i bilen